Jeg tenker at ?

Ingen mann/dame kom seg dit de er idag uten hjelp. Flere steder i livet har du vært avhengig av hjelp og veiledning. Du har trengt noen til å guide deg eller hjelpe deg på veien. Noen har sett dette og ønsket å veilede deg ?
————————-
Learn as you go!
Ta imot all kunnskap, tips og hjelp du kan få. Dette er “verktøy” du senere kan anvende deg av for veilede eller hjelpe andre. Pay it forward ❤
———————
Jeg tenker at sammen er vi sterke